กำหนดการรับสมัคร การสอบและประกาศผลสอบ ภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เปียโน และ เครื่องเป่าทองเหลือง (คลาสสิค)

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอบวัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคทฤษฎีดนตรี ปีละ 5 ครั้ง

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เปียโน และ เครื่องเป่าทองเหลือง (คลาสสิค) พ.ศ.2563

กำหนดการ ครั้งที่ 2-2563 ครั้งที่ 3-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ยกเลิกการรับสมัคร
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเลิก
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 

ยกเลิก

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเลิก
กำหนดสอบ วันที่ 14 มีนาคม 2563 ยกเลิก
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ยกเลิก

 

กำหนดการ ครั้งที่ 4-2563 ครั้งที่ 5-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 5 ตุลาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 12 สิงหาคม 2563  วันที่ 14 ตุลาคม 2563
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2563

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2563
กำหนดสอบ วันที่ 4 ตุลาคม 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2563
ประกาศผลสอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 วันที่ 5 มกราคม 2564