ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน

เลขที่ 991 ชั้น 4A ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6         
ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
เปิดทำการทุกวัน เวลา10.00 – 20.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547

email:thitinan_wow@hotmail.com