ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค

เลขที่ 607 ชั้น 4 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค          
ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
เปิดทำการทุกวัน เวลา10.00 – 20.00 น. 
โทรศัพท์ 0 2458 2680-1 โทรสาร 0 2458 2682

email:thitinan_wow@hotmail.com