ประกาศผลผลสอบ TIME รอบที่ 4/2565

ลิงก์สมัครสอบ รอบที่ 5/2565 TIME (รับสมัครแบบออนไลน์เท่านั้น)

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 3/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2565.pdf ดาวน์โหลด

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2565

กำหนดการ ครั้งที่ 4-2565 ครั้งที่ 5-2565
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น) ปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 10 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 วันที่ 22 ตุลาคม 2565
กำหนดสอบ วันที่ 3 กันยายน 2565 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 กันยายน 2565 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายละเอียดสั่งซื้อคู่มือสอบ