Slide 1

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 3

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Slide 2

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย หรือThailand International Music Examination (TIME)

Slide 4

บันไดสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี/ Step up to Music Excellence

Example Frame

รับสมัครสอบออนไลน์ ( APPLICATION FORM ONLINE )

นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบออนไลน์

สามารถสมัครสอบได้ที่ลิงค์นี้ สมัครสอบออนไลน์ คลิ๊กที่นี้

 

ประกาศผลสอบภาควิชาทฤษฏีดนตรีและโสตทักษะ รอบ 4 / 2564

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากลและโสตทักษะ [Download]

 

ประกาศตารางและรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ รอบ 4 / 2564

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ รอบ 4 / 2564 [Download]
สอบวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 และ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
สอบออนไลน์ (online exam)

 

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2564

กำหนดการ ครั้งที่ 4-2564 ครั้งที่ 5-2564
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 5 ตุลาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ) วันที่ 4 สิงหาคม 2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

 

วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564
กำหนดสอบ วันที่ 4 กันยายน 2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 กันยายน 2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 

 

ประกาศ มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเมื่อเข้ามาในศูนย์ฯ
2. ต้องมารายงานตัวก่อน เวลาสอบ 10 นาที เพื่อตรวจคัดกรอง ลดการแออัด
3. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา งดเข้ากิจกรรมการสอบดังกล่าว
4. ทำความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์ ,เจลล้างมือ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
5. ต้องตรวจเช็ค ชื่อ-นามสกุล เวลาสอบให้ถูกต้องชัดเจน

6. ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่มาสอบ ขอความกรุณารอที่ด้านนอก เพื่อลดความแออัดภายในศูนยฯ


 

สำหรับผู้สอบที่มีอาการไอ มีน้ำมูก มีไข้ หรือต้องการเลื่อนสอบ สามารถมาติดต่อขอเลื่อนสอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การเลื่อนสอบ

การแต่งกายเข้าสอบ

  1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
  2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
  3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

  1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
  2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
  3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
  4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎีและปฏิบัติ)

 

 

 

*นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาซื้อใบสมัครได้ด้วยตัวเอง
ดูรายละเอียดใบสมัครวิชาที่จะสอบ และ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัคร