สมัครสอบออนไลน์เท่านั้น / Applications Accepted (online only)

ตารางสอบ

- รอบที่ 5-2566 (New)

- รอบที่ 4-2566

- รอบที่ 3-2566

- รอบที่ 2-2566

 

ผลสอบ

- รอบที่ 5-2566 (New)

- รอบที่ 4-2566

- รอบที่ 3-2566

- รอบที่ 1-2566

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ ครั้งที่ 4-2566 ครั้งที่ 5-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น) 10 มิถุนายน - 10 สิงหาคม 2566 10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 สิงหาคม 2566 22 ตุลาคม 2566
กำหนดสอบ 2-3 กันยายน 2566 4-5 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลสอบ 30 กันยายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566

(ตารางสอบทั้งหมด)

 

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎดีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2567

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2567 ครั้งที่ 2-2567
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์) 10 ธันวาคม 2566 10 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ 22 ธันวาคม 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567
กำหนดสอบ (สอบออนไซต์) 13 มกราคม 2567 2 มีนาคม 2567
ประกาศผลสอบ 30 มกราคม 2567 30 มีนาคม 2567

(ตารางสอบทั้งหมด)

 

สั่งซื้อคู่มือของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย