เอกสารสำหรับเผยแพร่ และจำหน่าย

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้จัดทำตำราเรียน และโน้ตเพลงสำหรับการทดสอบในระดับต่างๆ ของหลักสูตรการสอบเทียบ เพื่อสนับสนุนในการสอบเทียบ และเรียนการสอนทางด้านดนตรีของประเทศไทย


หลักสูตร

 

ตำราและเอกสาร

 

ของที่ระลึก

 

ที่อยู่ในการจำหน่าย

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค (ถนนเกษม) ชั้น 4 ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2458-2680-2

Click: แผนที่