สถานที่สอบ

ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยจะประกาศห้องสอบ และเวลาสอบ ตามวันที่ระบุในกำหนดการ

 

ศูนย์การค้า ซีคอนบางแค

ผู้เข้าสอบทุกคนโปรดศึกษาเส้นการเดินรถ และสถานที่จอดรถ เพื่อความสะดวกของท่าน และทางศูนย์สอบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบสายเกิน 10 นาที

ศูนย์เทียบดนตรีฯ ตั้งอยู่ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ชั้น 4 ติดกับ YoYo Land โทรศัพท์ : 0-2458-2680-2 

เดินทางโดยใช้ถนนวงแหวนตะวันตก ถนนราชพฤกษ์ ถนนปิ่นเกล้านครไชยศรี พุทธมณฑล

เดินทางโดยรถเมล์สาย : 80, 81, 84, 101, 146, 147, 163

คลิก แผนที่ตั้งซีคอน บางแค

คลิก การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS

สถานที่จอดรถซีคอนบางแค

1. การเข้าศูนย์การค้าก่อนที่ศูนย์การค้าจะเปิดทำการ (เวลาเปิด 10.00 น.)

  • สำหรับผู้ที่นำรถมาเอง ให้นำรถขึ้นมาจอดที่ชั้น 4 เท่านั้น 

  • ผู้ที่ไม่ได้นำรถมา ให้เข้าศูนย์ฯทางด้านหน้า ชั้น B (ใต้ดิน) โดยนำบัตรประจำตัวสอบ TIME (สีฟ้า) แสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่หน้าทางเข้า (หากท่านยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบ กรุณานำบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย และแจ้งว่ามาสอบที่ ม.มหิดล ชั้น 4)

2. เนื่องจากเวลาสอบเป็นเวลาก่อนศูนย์การค้าจะเปิดทำการ ดังนั้นจะไม่มีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่าย 

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา จังหวัดนครปฐม

ผู้เข้าสอบทุกคนโปรดศึกษาเส้นการเดินรถ และสถานที่จอดรถในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดลก่อนล่วงหน้า เพื่อความสะดวกของท่าน และทางศูนย์สอบฯ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบสายเกิน 10 นาที

สถานที่จอดรถอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถจอดได้และนั่งรถราง ต่อมาที่วิทยาลัยฯ มีดังนี้

(1) บริเวณริมฟุตบาทบนถนนเทิดจักรี ด้านหน้าของทางเข้าประตู 1
(2) บริเวณริมฟุตบาทบนถนนผสานเทศไทย ด้านหน้าหอพักและด้านข้างสนามฟุตบอล
(3) บริเวณลานจอดรถชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหิดล Parking 1,2,3

คลิก แผนที่ตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิก การเดินทางมายังวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

คลิก ผังอาคารมหาวิทยาลัยมหิดล

คลิก เส้นทางรถราง 

 

Exam Locations

Thailand International Music Examination will announce the exam rooms and times in accordance with the specified schedule.

 

Seacon Bangkae

Every applicant should study the driving directions and parking places. The Thailand International Music Exam will not permit applicants to enter the exam room late more than 10 minutes.

Located in a shopping center Seacon Bangkae, 4th floor, Adjacent to YoYo Land phone: 0-2458-2680-2 

Bus: 80, 81, 84, 101, 146, 147, 163

Click: The location of the Seacon Bangkae

 

College of Music, Mahidol University, Salaya Subdistrict, Nakhon Phathom Province.

Every applicant should study the driving directions and parking places of the university beforehand for your convenience.  The Thailand International Music Exam will not permit applicants to enter the exam room late more than 10 minutes.

There are other places at the university to park and take a trolley, including the following:
(1) The area on the edge of the sidewalk on Terdchakgree road, in front of the entrance to gate 1.
(2) The area on the edge of the sidewalk on Pasantethai road, in front of dormitory and the football stadium.
(3) The areas for temporary parking, Mahidol University Parking lots 1,2, 3.

Click: The location of the College of Music, Mahidol University
Click: Getting to the College of Music
Click: University Building Diagram
Click: Trolly Route Map