หลักสูตร

หลักสูตรต่างๆ ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย ต้องการทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีโดยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ ซึ่งแต่ละระดับจะมีข้อกำหนดเรื่องบทเพลง และแบบฝึกหัดตามความยากง่ายของหลักสูตร ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย มีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่เป็นประจำ โดยครูดนตรีผู้เชี่ยวชาญ และนักดนตรีอาชีพ เพื่อให้มั่นใจในการยึดมั่นมาตราฐานอันสูงสุดของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

 

Program

The program of the Thailand International Music Examination aims to test musical ability at various levels. Each level has requirements for both music solos and exercises that follow to the difficulty of the program. The Thailand International Music Examination has regular program revisions by expert music instructors and professional musicians to give confidence in adhering to the highest musical standards of the Thailand International Music Examination.