ภาษาไทย|English

ประกาศ ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2566.pdf ดาวน์โหลด

ประกาศ ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 1/2566.pdf ดาวน์โหลด

ใบสมัครสอบ TIME รอบที่ 3/2566 [คลิก] (รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 เม.ย. 66)

ประกาศ ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 1/2566.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 5/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 4/2565.pdf ดาวน์โหลด

ตารางสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 3/2565.pdf ดาวน์โหลด

ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล วิชาโสตทักษะ และวิชาทฤษฎีดนตรีไทย รอบที่ 2/2565.pdf ดาวน์โหลด

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ ปีการศึกษา 2566 (ดูกำหนดการทั้งหมด)

กำหนดการ ครั้งที่ 2-2566 ครั้งที่ 2-2566
เปิดรับสมัคร (สมัครออนไลน์เท่านั้น) 10 มกราคม 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 10 มีนาคม 2566 - 10 เมษายน2566
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ

22 กุมภาพันธ์ 2566

22 เมษายน 2566

กำหนดสอบ (สอบออนไลน์)

4-5 มีนาคม 2566

4-5 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลสอบ

30 มีนาคม 2566

30 พฤษภาคม 2566