ภาษาไทย | English

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบ ภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เปียโน แปละ เครื่องเป่าทองเหลือง (คลาสสิค)

ผลสอบรอบที่ 2 / 2563

ผลสอบสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล [Download]

ผลสอบสอบวิชาโสตทักษะ [Download]

ผลสอบวิชาดนตรีไทย [Download]

ผลสอบภาควิชาปฏิบัติรอบที่ 2 / 2563

ผลสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี [Download]

 

 

ประกาศ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME)

เรื่อง การยกเลิกการรับสมัครสอบของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME ) รอบ 3/2563 และกำหนดการเปลี่ยนแปลงวันสอบภาควิชาปฏิบัติรอบ 4 และ 5/2563

กำหนดการรับสมัครสอบเทียบของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) ประจำปี 2563

 

สำหรับผู้สอบที่มีอาการไอ มีน้ำมูก มีไข้ หรือต้องการเลื่อนสอบ สามารถมาติดต่อขอเลื่อนสอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การเลื่อนสอบ

1. นักเรียนท่านใดรหัสประจำตัวไม่ตรงกับทางเว็ป สามารถแก้ไข เพื่อให้ตรงกับรายชื่อในเว็ปไซต์ได้

2. การเข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อยเท่านั้น

 
 

ประกาศรายชื่อและตารางสอบภาควิชาปฏิบัติเครื่องดนตรี เปียโน (Piano) และเครื่องเป่า (Brass) แนวคลาสสิค
รอบที่ 4/ 2562

ดาวโหลดตารางสอบและรายชื่อ [Download]

กำหนดสอบรอบที่ 4 / 2562

สอบวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 9.30-14.00 น. สถานที่สอบ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 
 

ประกาศเปลี่ยนกำหนดการสอบ ภาควิชา ทฤษฎีดนตรีสาล และ โสตทักษะ รอบที่ 2/2562

เนื่องจากกำหนดการสอบเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2562 ตรงกับกำหนดการสอบ O-NET 2562 ทางศูนย์สอบจึงขอเลื่อนการสอบ รอบที่ 2/2562

ไปเป็น วันที่ 9 มีนาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-458-2680-81

 
 

ใบสมัคร TIME ภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ ประจำปี 2562 มีวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 สามารถหาซื้อได้ที่

1. MCGP สาขาซีคอนบางแค

2. MCGP สาขาพารากอน

3. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์

4. ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

 
 
 

นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสอบภาคปฏิบัติวิชา เปียโน และเครื่องเป่า (Brass) แนวคลาสสิค สำหรับเข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถซื้อใบสมัคร และ หลักสูตรวิชาปฏิบัติได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ทั้งหมด 4 สาขา

1. MCGP สาขาซีคอนบางแค

2. MCGP สาขาพารากอน

3. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์

4. ร้านค้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาควิชาปฏิบัติ

ประกาศเปลี่ยนหลักสูตรดนตรีไทยเริ่มตั้งแต่ รอบที่ 4 / 2561

 

ประกาศ บัดนี้ทางศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้ทำการจัดส่งใบประกาศนียบัตร TIME รอบ 2 / 2561 ผ่านทางไปรษณีย์แล้วตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561

นักเรียนที่แจ้งความประสงค์จะมารับใบประกาศนียบัตรฯ ด้วยตนเอง สามารถมารับได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามสาขาที่นักเรียนระบุไว้
1. MCGP สาขาพารากอน
2. MCGP สาขาซีคอนศรีนครินทร์
3. MCGP สาขาซีคอนบางแค

 

*นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาซื้อใบสมัครได้ด้วยตัวเอง
ดูรายละเอียดใบสมัครวิชาที่จะสอบ และ ดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูขั้นตอนการสั่งซื้อใบสมัคร

นักเรียนที่ส่งใบสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ กรุณาเก็บหลักฐานการจัดส่ง EMS เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบเอกสารใบสมัครของท่าน

 

การขอดูข้อสอบภาคทฤษฎีดนตรีสากล เกรด 1-12 และทฤษฎีดนตรีไทย เกรด 1-6

สำหรับผู้ที่เข้าสอบรอบที่ 3 ประจำปี 2561

  1. ผู้สอบสามารถขอดูข้อสอบได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สาขาซีคอน บางแค ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 - วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 - 19.00 น.  
  2. ผู้สอบต้องติดต่อนัด วัน เวลาเข้าดูข้อสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ที่เบอร์โทร 0-2458-2680-81
  3. ผู้สอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
  4. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ให้ดูข้อสอบได้เพียงครั้งเดียว และไม่เกิน 20 นาที โดยสามารถเข้าดูได้ไม่เกิน 2 คน
  5. ศูนย์สอบเทียบดนตรีฯ ไม่ได้จัดอาจารย์เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายในการดูข้อสอบ หากผู้สมัครต้องการคำแนะนำหรืออธิบายต้องจัดหาอาจารย์ผู้สอนหรือ ผู้เชียวชาญมาด้วยตนเอง

การแต่งกายเข้าสอบ

 1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
 2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
 3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

 1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
 2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
 3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
 4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎีและปฏิบัติ)
 
 

กำหนดการสอบภาควิชาทฤษฎี และ โสตทักษะ ประจำปี พ.ศ.2563

กำหนดการ ครั้งที่ 3-2563 ครั้งที่ 4-2563
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ ยกเลิกการรับสมัคร
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ) ยกเลิก วันที่ 12 สิงหาคม 2563
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

ยกเลิก

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2563
ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ ยกเลิก วันที่ 28 สิงหาคม 2563
กำหนดสอบ ยกเลิก วันที่ 5 กันยายน 2563
ประกาศผลสอบ ยกเลิก วันที่ 30 กันยายน 2563

 

 

 

กำหนดการรับสมัครภาควิชาปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563 เครื่องดนตรี : Piano (Classic) ,Brass (Classic)

 

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

1. จำหน่ายใบสมัครและเปิดรับสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2.ปิดรับสมัครทางไปรษณีย์

5 กุมภาพันธ์ 63

ยกเลิกการสมัคร

4 สิงหาคม 2563

5 ตุลาคม 2563

3.ปิดรับสมัครด้วยตนเอง
MCGP สาขาซีคอนบางแค, สยามพารากอน และ ซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00 - 20.00 น. ยกเว้นวันที่มีประกาศวันหยุด) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล (วันเวลาราชกาล)

12 กุมภาพันธ์ 63

18 กุมภาพันธ์ 63

ยกเลิก

12 สิงหาคม 2563

16 สิงหาคม 2563

14 ตุลาคม 2563

22 ตุลาคม 2563

4.ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ

29 กุมภาพันธ์ 63

ยกเลิก

28 สิงหาคม 2563

30 ตุลาคม 2563

5.กำหนดสอบ

14 มีนาคม 2563

ยกเลิก

4 ตุลาคม 2563

6 ธันวาคม 2563

6.ประกาศผลสอบ

30 มีนาคม 2563

ยกเลิก

31 ตุลาคม 2563

5 มกราคม 2564