ภาษาไทย | English

● ตารางสอบ TIME รอบที่ 1/2565 (ออนไลน์) ตรวจสอบรายชื่อและเวลาสอบ คลิกที่นี่

● กำหนดการปฐมนิเทศ สำหรับการสอบรอบที่ 1/2565

วันอาทิตย์ ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป **หากไม่เข้าปฐมนิเทศ จะถูกตัดสิทธิในการสอบ**

● ใบสมัครสอบออนไลน์ (Application Form) สมัครสอบรอบที่ 2/2565 คลิกที่นี่

กำหนดการรับสมัครและสอบของภาควิชาทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ พ.ศ.2565  ดูกำหนดการสอบทั้งหมด คลิกที่นี่

กำหนดการ ครั้งที่ 1-2565 ครั้งที่ 2-2565
จำหน่ายใบสมัครและ
เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร : ทางไปรษณีย์ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
(ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล ศาลายา (วันเวลาราชการ)  วันที่ 15 ธันวาคม 2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
ปิดรับสมัคร : ด้วยตนเอง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค, ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (ทุกวันเวลา 10.00–20.00 น.ยกเว้นวันที่มีการประกาศวันหยุด)

 

วันที่ 15 ธันวาคม 2564

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศรายชื่อ วัน เวลาและสถานที่สอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
กำหนดสอบ วันที่ 8 มกราคม 2565 วันที่ 5 มีนาคม 2565
ประกาศผลสอบ วันที่ 30 มกราคม 2565 วันที่ 30 มีนาคม 2565

 


 

มาตราการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ของศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย

1. ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเมื่อเข้ามาในศูนย์ฯ
2. ต้องมารายงานตัวก่อน เวลาสอบ 10 นาที เพื่อตรวจคัดกรอง ลดการแออัด
3. ต้องผ่านการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย หากอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา งดเข้ากิจกรรมการสอบดังกล่าว
4. ทำความสะอาดมือ ด้วยแอลกอฮอล์ ,เจลล้างมือ ที่ศูนย์ฯ จัดไว้ตามจุดต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
5. ต้องตรวจเช็ค ชื่อ-นามสกุล เวลาสอบให้ถูกต้องชัดเจน

6. ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่มาสอบ ขอความกรุณารอที่ด้านนอก เพื่อลดความแออัดภายในศูนยฯ

 

 

สำหรับผู้สอบที่มีอาการไอ มีน้ำมูก มีไข้ หรือต้องการเลื่อนสอบ สามารถมาติดต่อขอเลื่อนสอบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม การเลื่อนสอบ

การแต่งกายเข้าสอบ

  1. ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น ห้ามใส่ชุดพละ เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ
  2. หากไม่มีแบบฟอร์มชุดนักเรียน นักศึกษา ให้ใส่ชุดสุภาพ เรียบร้อย ด้วยเสื้อเชิ้ต เสื้อคอปก กางเกงผ้า หรือกระโปรง (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
  3. รองเท้าหุ้มส้น หากแต่งกายไม่เรียบร้อย ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสอบ

เรื่องการเข้าห้องสอบ และรหัสประจำตัวสอบ

  1. ให้นำบัตรประจำตัวสอบ TIME และบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรนักเรียน) มาแสดงในห้องสอบ
  2. หากรหัสในบัตรประจำตัวสอบไม่ตรงกับในตารางสอบ ให้ยึดรหัสประจำตัวในตารางสอบเป็นสำคัญ และนำบัตรมาแก้ไขก่อนเข้าห้องสอบ
  3. ผู้สอบควรมาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
  4. มาสายเกินกว่า 15 นาที ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (ห้องสอบทฤษฎีและปฏิบัติ)

 

 

 

*นักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถสั่งซื้อคู่มือทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

คลิกที่นี้เพื่อดูขั้นตอนการสั่งซื้อคู่มือ